Categories
STEM edukatori

03.02.2023. EDUKACIJA EDUKATORA, RIJEKA

Dana 03.02.2023. održani su Dani otvorenih laboratorija Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci gdje smo sudjelovali na edukaciji edukatora projekta STEM edukatori, sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Na edukaciji su sudjelovali predstavnici Instituta za popularizaciju znanosti, Instituta za razvoj cjeloživotnog učenja PAR i Udruge mladih Novska.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Instituta za popularizaciju znanosti.

Projekt STEM edukatori je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.