STEM edukatori

STEM edukatori

Naziv projekta: STEM EDUKATORI

Nositelj projekta: INSTITUT ZA POPULARIZACIJU ZNANOSTI

Partneri: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA, INSTITUT ZA RAZVOJ CJELOŽIVOTNOG UČENJA PAR, UDRUGA MLADIH NOVSKA, TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Razdoblje provedbe projekta u periodu od  29. lipnja 2021 do 29.lipnja 2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 2.264.932,63 kune

Iznos sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda: 1.925.192,74 kn

Iznos sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske: 339.739,89 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

 

 

Ciljevi projekta STEM edukatori, UP.04.2.1.10.0060 izravno doprinosi jačanju kapaciteta 3 udruge za provedbu programa popularizacije STEM-a s dva krajnja cilja: izobrazba baze budućih edukatora koji će osim u znanstvenom centru, svoje aktivnosti moći provoditi u sklopu drugih ustanova, organizacija, događanja i sl., te kreiranje ozračja u društvu i javnim politikama prema stvaranju novog zanimanja, a to je popularizator znanosti.

Projektni prijedlog je u skladu sa strateškim okvirom poziva i to poštujući:

Akcijski plan „Znanost i društvo“ (Cilj: Sustavan pristup znanosti kao društvenoj vrednoti, prema komunikaciji, promociji i afirmaciji znanosti u tom kontekstu) i Strategiju znanosti, obrazovanja i tehnologije (Cilj 1. Izgraditi sustav za identificiranje, poticanje i razvoj sposobnosti i potencijala pojedinaca, te ojačati cjeloživotno osobno i profesionalno usmjeravanje). Također je skladu sa Strategijom razvoja tri županije iz kojih dolaze partneri, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka i Primorsko-goranska županija koje u svojim ciljevima definiraju da je potrebno jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i primjenu inovativnih programa i projekata koji pomažu rješavati izazove zajednice. Projekt je također u skladu sa Strategijom Europa 2020.

 

Kontakt osoba Marina Zlomislić, marina.zlomislic@izpz.hr, Kontakt broj (+385) 099 583 9291

Vijesti