Categories
STEM edukatori

23-24.05.2022. SASTANAK O NAPRETKU PROVEDBE PROJEKATA

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je organizirala SASTANAK O NAPRETKU PROVEDBE PROJEKATA ( Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a) u Biogradu na moru.

Tema prvog dana sastanka je prezentacija nove platforme za izvještavanje i individualni sastanak za korisnike projekata. Drugi dan sastanka je bila tema Postupci nabave i najčešće greške u provedbi. Nakon održanog sastanka i komunikacije s predstavnicima Nacionalne zaklade zaključeno je da su neophodni i češći sastanci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Instituta za popularizaciju znanosti.