Categories
Profesor Baltazar online

24.08.2021

Objavljeni su animacijski radovi koje su napravili učenici osnovne škole Tuhelj.

Objavljeni su animacijski radovi koje su napravili učenici osnovne škole Tuhelj.

U nastavku link na radove: youtube

Nastavnica Tanja Šurina svojim angažmanom pridonijela je u realizaciji animacijskih radova grupe predškolskih učenika.

Uskoro ćemo objaviti i preostale radove sudionika u projektu Profesor Baltazar online.

Projekt Profesor Baltazar online, UP.02.1.1.14.0023 je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Za više o EU fondovima, saznajte na https://strukturnifondovi.hr/ i www.esf.hr