Categories
Profesor Baltazar online

09.08.2021

Danas su objavljeni animacijski radovi koje su napravili učenici osnovne škole Kraljevec na Sutli.

Danas su objavljeni animacijski radovi koje su napravili učenici osnovne škole Kraljevec na Sutli.

U nastavku link na radove: youtube

Nastavnica Maja Kralj svojim angažmanom pridonijela je u realizaciji animacijskih radova grupe učenika 2 i 3 razreda.

Uskoro ćemo objaviti radove ostalih škola koje sudjeluju u projektu Profesor Baltazar online.

Projekt Profesor Baltazar online, UP.02.1.1.14.0023 je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Za više o EU fondovima, saznajte na https://strukturnifondovi.hr/ i www.esf.hr