Categories
Profesor Baltazar online

13.08.2021

Danas su objavljeni animacijski radovi koje su napravili učenici osnovne škole Lobor.

Danas su objavljeni animacijski radovi koje su napravili učenici osnovne škole Lobor.

U nastavku link na radove: youtube

Nastavnica Magdalena Dugan svojim angažmanom pridonijela je u realizaciji animacijskih radova grupe učenika 3 razreda.

Uskoro ćemo objaviti radove ostalih škola koje sudjeluju u projektu Profesor Baltazar online.

Projekt Profesor Baltazar online, UP.02.1.1.14.0023 je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Za više o EU fondovima, saznajte na https://strukturnifondovi.hr/ i www.esf.hr